Propozycje inwestycyjne dla ludzi 60+

Poradnik | Inwestowanie można zacząć w dowolnym momencie życia. Ale nigdy nie wolno wybierać produktów, których się nie rozumie.

Publikacja: 14.02.2013 00:25

Starszym oszczędności mogą być nagle potrzebne np. w razie choroby, trzeba więc zadbać o płynność lo

Starszym oszczędności mogą być nagle potrzebne np. w razie choroby, trzeba więc zadbać o płynność lokat

Foto: Glos Szczeciński, Marcin Bielecki Mar Marcin Bielecki

Wbrew obiegowym opiniom, inwestowanie nie musi być domeną ludzi aktywnych zawodowo. Osoby starsze mają już zwykle spłacone kredyty, odchowane dzieci. Nie muszą i nie chcą wymieniać samochodu czy telewizora. Mają stabilne dochody (choćby emeryturę). A to są dobre warunki do inwestowania.

Eksperci radzą, aby przemyśleć dostępne możliwości pod kątem dopasowania ich do czasu inwestycji, akceptowanego ryzyka, poziomu wiedzy i doświadczenia rynkowego, ale niekoniecznie do wieku.

Jacek Buczyński, analityk Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC, podkreśla, że bez względu na wiek kluczowe jest określenie celu i sporządzenie własnego planu działania.

– Niektóre cele mogą być oczywiście podobne dla młodszych i dojrzałych inwestorów, chociażby zapewnienie bezpieczeństwa finansowego. Na każdym etapie inwestowania warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Na przykład po co inwestuję? Ile mogę na to przeznaczyć pieniędzy? Na jak długo chcę zainwestować? Ile czasu chcę poświęcić na zarządzanie inwestycją? Jaką wiedzą i umiejętnościami dysponuję? – wymienia Jacek Buczyński.

Bezpiecznie i płynnie

Dojrzali inwestorzy chociażby z uwagi na planowany okres inwestycji mają zwykle mniejszą skłonność do ryzyka, co jest naturalne. Dlatego najczęściej preferują instrumenty uważane za bezpieczne i przynoszące stabilne dochody. Są to przede wszystkim depozyty bankowe.

– Założenie konta oszczędnościowego, które oprócz wysokiego oprocentowania pozwoli na bezpłatne podejmowanie gotówki w dowolnym momencie, jest dobrym początkiem. To bezpieczny punkt wyjścia do rozpoczęcia bardziej zróżnicowanego lokowania oszczędności – uważa Michał Banach, ekspert BGŻOptima.

Obecnie oprocentowanie dobrych kont oszczędnościowych i lokat wynosi mniej więcej od 5 do 6 proc. w skali roku.

– Część składową portfela inwestycyjnego osoby dojrzałej mogą stanowić obligacje skarbowe. Papiery te nie oferują spektakularnej stopy zwrotu (3,5–5 proc. w skali roku), ale uważane są za jedną z najbezpieczniejszych inwestycji – mówi Jacek Kasperczyk, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl.

Wybrane rodzaje obligacji skarbowych można kupić bezpośrednio na giełdzie  (obligacje hurtowe), ale lepiej wybrać papiery oszczędnościowe sprzedawane w sieci   PKO BP (można je też kupić przez Internet).

W obligacje można również zainwestować poprzez fundusze mające w swoich portfelach papiery skarbowe. Praktycznie każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) ma w ofercie takie fundusze.

– Trzeba jednak wiedzieć, że fundusze inwestycyjne pobierają różne opłaty. Ich wysokość może wpływać na rentowność inwestycji – mówi Jacek Kasperczyk.

Nie trzeba bać się ryzyka

Część pieniędzy (stosunkowo niewielką) można zainwestować bardziej agresywnie. Problem polega na tym, że rynki finansowe podlegają cyklicznym wahaniom koniunktury.

Po okresach wzrostu przychodzą spadki. Młodzi, którzy poniosą straty w czasie bessy, po kilku latach, gdy powróci hossa, mogą odrobić straty. Osoby starsze być może nie będą mogły czekać. I zostaną zmuszone do sprzedaży akcji (czy jednostek funduszy akcyjnych) po niekorzystnych cenach.

– Jeśli osoba starsza chce inwestować swoje oszczędności w akcje, najlepiej, aby skupiła się na tych stosunkowo mniej ryzykownych, czyli np. na dużych spółkach regularnie wypłacających dywidendę. Udział akcji w całym portfelu nie powinien być tak duży, aby ewentualne straty zagroziły sytuacji finansowej inwestora – dodaje Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Uzupełnieniem portfela starszego inwestora mogą być fundusze akcyjne czy też mieszane, czyli zrównowaone i stabilnego wzrostu, inwestujące zarówno w akcje, jak i obligacje.

Produkty strukturyzowane?

Według Jarosława Sadowskiego, w grę wchodzą również produkty strukturyzowane. Dają one szansę na stosunkowo wysokie zyski, a jednocześnie chronią przed dotkliwymi stratami. Pozwalają pośrednio inwestować m.in. w akcje, waluty, surowce (np. ropa naftowa, metale szlachetne, surowce rolne). W razie niepowodzenia inwestycji, gwarantują zwrot 90 proc. lub nawet 100 proc. wyłożonego kapitału.

6 proc.

wynosi teraz oprocentowanie dobrych depozytów oferowanych przez banki

– Ciekawym rozwiązaniem mogą być produkty oszczędnościowe zawierające komponent ubezpieczeniowy, np. lokaty z polisami. Warto jednak zwrócić uwagę, czy dany produkt daje gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału. Dziś tego typu lokaty są stosunkowo wysoko oprocentowane w porównaniu ze standardowymi depozytami. Ponadto zysk z nich nie jest obciążony 19-proc. podatkiem Belki. Dodatkowo w czasie trwania umowy klient jest objęty ubezpieczeniem na życie i dożycie. Trzeba jednak zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, gdyż nie wszystkie towarzystwa sprzedają tego typu produkty osobom powyżej 65. roku życia – mówi Michał Banach.

Michał Szymański, partner Money Makers, radzi, by zwrócić uwagę na płynność inwestycji, czyli możliwość podjęcia w każdej chwili dużej części oszczędności.

– W podeszłym wieku musimy liczyć się np. z nagłymi wydatkami medycznymi. Niewskazane są zatem typy lokat, w których „karą" za szybkie podjęcie pieniędzy jest utrata np. 50 proc. wartości środków. Czasami taka wypłata jest w ogóle niemożliwa – mówi Michał Szymański.

I dodaje, że jego zdaniem należy unikać niezrozumiałych produktów strukturyzowanych, części ubezpieczeniowych polis inwestycyjnych czy bezpośrednich inwestycji w obligacje małych przedsiębiorstw. Lepiej korzystać z otwartych funduszy inwestycyjnych, płynnych instrumentów notowanych na giełdzie czy depozytów bankowych.

Znaleźć proporcje

Jedno jest pewne, zawsze warto wybrać kilka form pomnażania oszczędności, bo to pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo. Warto też pamiętać, że nie ma idealnego produktu, który łączyłby wysokie zyski z bezpieczeństwem lokaty.

– Sztuka podejmowania decyzji inwestycyjnych polega na znalezieniu właściwych proporcji między satysfakcjonującą stopą zwrotu a dopuszczalnym ryzykiem – mówi Jacek Kasperczyk.

– Osoby starsze powinny też zwracać uwagę na podmiot, za pośrednictwem którego inwestują i unikać pozornie atrakcyjnych okazji z wyjątkowo „wysokim poziomem zysków" – podkreśla Jacek Buczyński.

– Generalna zasada jest taka sama dla wszystkich: inwestuj w te produkty, które rozumiesz, a unikaj tych, których nie potrzebujesz – dodaje Radosław Gołaszewski, dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami w AXA Życie.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [email protected]

Powiedzieli

Krzysztof Nowak | członek zarządu Mercer Polska

60- czy 65-latek, podobnie jak osoba młodsza, musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest perspektywa jego potencjalnych inwestycji. I uwaga, z pewnością nie musi to być perspektywa krótka, bo przecież żyjemy długo. Jeśli nasza inwestycja ma trwać kilkanaście lat, część środków możemy nadal inwestować agresywnie. Najlepiej podzielić pieniądze na kilka pakietów, każdy z odrębnie określonym czasem inwestycji. Te oszczędności, które zamierzamy konsumować przez pierwsze lata na emeryturze, możemy inwestować bardzo bezpiecznie, a te odłożone z myślą o dalszej przyszłości – agresywnie. Strategia jest więc taka sama, jaką stosuje się standardowo, planując przeznaczenie pieniędzy na różne cele: na zakup mieszkania za trzy lata, na edukację dzieci za 10 lat, na emeryturę za 40 lat.

Krzysztof Muryn | dyrektor zarządzający ds. sprzedaży w PKO TFI

Wbrew obiegowym opiniom, osoby starsze mogą mieć znacząco większe możliwości pomnażania odłożonych pieniędzy niż młodzi. Bo przez długi okres aktywności zawodowej jesteśmy skupieni raczej na poszukiwaniu źródeł finansowania niż na pomnażaniu już zaoszczędzonych nadwyżek. Nie polecam, i to niezależnie od wieku, inwestowania środków, które pożyczyliśmy na procent.  Ryzyko jest wtedy zbyt duże. Starsza osoba, która ma nadwyżki finansowe, nie musi stosować jakichś specjalnych form inwestowania. Chęć uzyskania premii za ryzyko może być podobna u osoby starszej i młodszej. Konserwatywne podejście do inwestycji też nie musi być związane z wiekiem. Moja rada: przeanalizujmy dostępne możliwości inwestycyjne pod kątem dopasowania ich do naszych potrzeb i akceptacji ryzyka.  Weźmy pod uwagę poziom naszej wiedzy i doświadczenie rynkowe, ale niekoniecznie wprost kierujmy się kryterium wieku. Ktoś powiedział, że mamy tyle lat, na ile się czujemy. Tę prostą prawdę możemy zastosować także w świecie inwestycji.

IKE dla wszystkich chętnych

 

- IKE oferują: banki, domy maklerskie, ubezpieczyciele, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne; można też założyć IKE-Obligacje w PKO BP.

- Zyski z oszczędzania na IKE są zwolnione z 19-proc. podatku Belki pod warunkiem, że pieniędzy nie wypłacimy do 60.  roku życia. Nie ma jednak określonego terminu, kiedy musimy je podjąć. Mając np. 60 lat możemy nie tylko kontynuować oszczędzanie, ale nawet dopiero  założyć konto emerytalne,  oczywiście pod warunkiem, że będzie to pierwsze IKE i wcześniej nie wypłaciliśmy pieniędzy z takiego konta, czyli nie skorzystaliśmy ze zwolnienia podatkowego (chodzi o podatek od zysków kapitałowych).  Zgodnie z prawem ponownie otworzyć IKE mogą tylko osoby, które wcześniej wycofały oszczędności z konta i odprowadziły podatek Belki.

- Aby uzyskać uprawnienia do wypłaty z IKE i nie odprowadzać podatku Belki należy spełnić następujące warunki:

>> mieć ukończony 60. rok życia,

>> wnosić wpłaty w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych (albo wnieść ponad połowę pieniędzy nie później niż na pięć lat przed wypłatą).

Osoba, która zaczyna oszczędzać na IKE w wieku 60 lat, musi się zatem liczyć z tym, że wpłacać pieniądze na konto musi minimum przez pięć lat.

- W tym roku na IKE można odłożyć  maksymalnie 11 139 zł.

- Co ważne, IKE może założyć także osoba, która nie osiąga stałych dochodów.

Ekonomia
Krzysztof A. Kowalczyk: W gospodarce widać odrobinę optymizmu. Co nas czeka w 2024 roku?
Materiał Promocyjny
Mazda CX-60. Zaskakuje zwinnością, imponuje komfortem
Ekonomia
Witold M. Orłowski: Sejmowy turniej premierów
Ekonomia
Fundusz MCI na zakupach. Przejmuje firmę technologiczną
Ekonomia
Giełda dosyć mocna na Liście 2000
Materiał Promocyjny
Przyszłość polskiego biznesu ma zielony kolor
Materiał Promocyjny
ChatERP nowy wymiar wsparcia użytkownika systemów Comarch ERP